Početnici

Plan treninga Trening početnika

  1. Zagrevanje, bez shinai-a 5-7 minuta
  2. Zagrevanje, sa Shinai-em Suburi 5-10 minuta: Jogeburi 50 puta, Shomen 50 puta, Sayomen 50 puta, Kote 30 puta, Men 30 puta, Do 30 puta, Kote-Men 30 puta, Kote-Do 30 puta, Kote-Men-Do 30 puta, Katate 30 puta, Hayasuburi 20 puta.
  3. Ashi-Sabaki, Okuriashi (sa kamae), Fumi-komi ashi(sa prpremom) na prazno, posle u paru sa napadom na Men.
  4. Kirikaeshi, korak po korak, polako 6 kotai-a.(3 bez I 3 sa fumi-komiem)
  5. Uchikomi, otvaranje bodovnih zona, Momenat I datocubu. Polako sa i bez fumikomia. (6 kotai-a)
  6. Waza, samo 1 (harai, otoshi, Kaeshi) Harai-Men, (omote-ura), Harai Kote, (omote-ura) Otoshi men, Men-kaeshi-Men, Kote-kaeshi-Men.
  7. Kirikaeshi (3 kotai-a)
  8. Hayasuburi 30 puta

e-Mail kontakt

Postavite pitanje, dajte predlog...

Adresa

Akademija borilačkih veština
Makoto kendo klub
Cetinjska 22
11000 Beograd

Kontakti

Andrej Milošević 062 305-634

Povežite se sa nama