Ekipno državno prvenstvo u paraćinu 2018

Rezultati sa ekipnog prvenstva održanog u Paraćinu, 02.09.2018.

Juniori:

  • 1. mesto - Makoto Kendo Klub(M. Borota, N. Sibinović, A. Drmanović, Z. Bunčić)

Žene:

  • 3. mesto - Makoto A (A. Radojčić, D. Bunčić, B. Kotanjac, J. Štulić)

Muškarci:

  • 1. mesto - Makoto A (A. Milošević, D. Jovanović, N. Sibinović, M. Vesnić, A. Jovanović)
  • 3. mesto - Makoto B (M. Bjedov, N. Božin, D. Mitrović, A. Rajlić, M. Borota)

Čestitamo svim učesnicima!

e-Mail kontakt

Postavite pitanje, dajte predlog...

Adresa

Akademija borilačkih veština
Makoto kendo klub
Cetinjska 22
11000 Beograd

Kontakti

Andrej Milošević 062 305-634

Povežite se sa nama