Ekipno državno prvenstvo u paraćinu 2017

Rezultati sa ekipnog prvenstva održanog u Paraćinu, 18.09.2017.

Juniori:

  • 2. mesto - Makoto Kendo Klub(M. Borota, Z. Bunčić, A. Drmanović)

Žene:

  • 3. mesto - Makoto A (A. Radojčić, D. Bunčić, A. Peković)

Muškarci:

  • 2. mesto - Makoto B (A. Jovanović, D. Mitrović, B. Milovanović, M. Bjedov)

Čestitamo svim učesnicima!

e-Mail kontakt

Postavite pitanje, dajte predlog...

Adresa

Akademija borilačkih veština
Makoto kendo klub
Cetinjska 22
11000 Beograd

Kontakti

Andrej Milošević 062 305-634

Povežite se sa nama